WordPress ServiceAvtale

Vår populære tjeneste gjør at du kan fokusere på det du er best til!

WordPress ServiceAvtale

I dag har alle bedrifter et forhold til IT. Riktige veivalg innen IT er nærmest et krav for at bedriften fortsatt skal være konkurransedyktig. Her er vi din støttespiller. De aller fleste små og mellomstore bedrifter har ikke egen IT-avdeling og ønsker ikke å sitte med ansvaret for trygg drift av bedriftens nettverk, og heller ikke investere i ansettelse av en kostbar IT-medarbeider. I tillegg til å tilby rådgivning og support basert på lang erfaring i bransjen, kan vi bidra til å sikre, vedlikeholde og videreutvikle dine websider.

Følgende er inkludert i denne pakken:

Oppdateringer av plugins / tema

Til enhver tid oppgraderer vi både WordPress-kjernen, plugins (tillegg) og temaer.

Å ha utdatert WordPress er definitivt en stor sikkerhetsrisiko. Derfor er dette basis i alle våre pakker – å oppdatere WordPress kontinuerlig. Hver dag går vi gjennom listen til alle nettsider vi drifter, og oppdaterer det som skal oppdateres.

Uten slike oppdateringer er det nesten ikke et spørsmål om man blir hacket, det er et spørsmål om når!

Sikring av WordPress

I våre sikkerhetsrutiner går vi over alle filer på ditt nettsted og setter rettigheter på flier som er kjent for å bli utsatt for angrep fra hackere. Ved å gå inn fra servernivå * vil vi kunne sikre filene slik at de ikke blir tilgjengelig for uvedkommende og tette sikkerhetshull. Skulle nettstedet bli angrepet så vil vi gripe inn og gjøre grep for å stanse angrepet og rette på filer som har blitt utsatt. Det vil også bli installert tilleggs-moduler på CMS løsningen der vi finner det nødvendig for sikring. * Krever hosting på en av våre servere.

Backup hver fjerde time / Gratis restore

Vi tar backup av nettstedet hver natt og beholder denne i 14 dager. Dette gjelder alle filer tilknyttet ditt nettsted, samt alle eposter som ligger på serveren i det øyeblikk backup blir tatt. Kunder med serviceavtale kan kreve gjenoppretting fra backup kostnadsfritt – uansett årsak, og har i tillegg ekstra backup av nettsiden hver 4. time minst et døgn tilbake i  tid.

WordPress Serviceavtale
  • Oppdateringer av plugins / tema
  • Sikring av WordPress
  • Backup hver 4. time / Gratis restore
239,-mnd